Grondwatermeter

Nabij ons erf en in Park Lingezegen is sinds kort een educatie Grondwatermeter te vinden. Op deze meter kun je zien hoe hoog het water onder je voeten staat. En dat is niet altijd even hoog. Na een zonnige droge periode zit het water dieper in de grond dan na een paar dagen regen.

Grondwater en fruitteelt
Voor ons als fruitteler is het ideaal als het grondwater 80 tot 120 centimeter onder het grondoppervlak staat, zoals op de grondwatermeter te zien is. Dan is de grond droog genoeg om met machines de boomgaard te kunnen onderhouden en groeien de bomen goed. Het grondwater moet dus niet te laag én niet te hoog staan. De gewenste grondwaterstand bepaalt ook hoe hoog het water in de sloot staat. Daarbij speelt het Waterschap een belangrijke rol.

  • Staat het grondwater te laag, na een periode van droogte, dan wordt er beregend.
  • Is het grondwaterpeil te hoog, in nattere tijden, dan sterven de boomwortels af door zuurstoftekort. De fruitteler kan dit verhelpen door drainagebuizen aan te leggen. Die voeren het teveel aan water af naar sloten.

Door klimaatverandering kunnen er vaker hele natte of juist droge periodes optreden. Reden te meer om de grondwaterstand goed in de gaten te houden.

Op de hoogte blijven?
De actuele grondwaterstand is wekelijks te volgen via onze Twitter @LW_deWoerdt

Park Lingezegen
Ons bedrijf ligt in Park Lingezegen. Dit is een groot nieuw landschapspark voor de (toekomstige) bewoners van Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen. Er is ruimte voor recreatie, water, landbouw en natuur. www.parklingezegen.nl.

De grondwatermeter is ontworpen door kunstenaar Martin Borchert. Zijn creatie staat inmiddels op tientallen plaatsen in Nederland, vaak in natuurterreinen. En nu dus ook in Park Lingezegen.

Park Lingezegen